Adresa tvrze:

Čepřovice 59 a 60, PSČ 387 56

Bára Jurkovičová

603 423 626

bara.jurkovic@gmail.com

číslo účtu: 161227521/0600

Na facebooku najdete novinky ze života na tvrzi.

moje spřízněné stránky: www.bara-jurkovicova.cz