Každý dům má svou duši, potřebuje být ohříván lidskými srdci a jeho tělo potřebuje pravidelnou údržbu.

Máte víc historických nemovitostí, nápadů a peněz – než času to vše realizovat?

Záchrana českého historického fondu mi dává smysl. Krajina i obce si zaslouží staré dominanty, opravené a užívané s respektem k jejich historii.

Mnoho majitelů ošetřuje své nemovitosti nikoliv jen s vidinou rychlého zisku, ale zkrátka proto, že mají k těm místům citovou vazbu a pocit odpovědnosti za jejich osud a nebo rodinnou kontinuitu. Sama vlastním tvrz. Prochází pomalou rekonstrukcí, tak, jak přicházejí peníze a jak je možné sehnat jednotlivé dotace. Mění tvář i účel.

Díky své předchozí profesi vyhledávání lokací pro film jsem se dostala na mnoho míst, kam se běžní návštěvníci nedostanou. Domy, rezidence, zámečky, tvrze, kláštery, mnohdy nepřístupné veřejnosti, čekající na svůj další osud, opravy či užívání. Mnohé jsou ještě poznamenané necitlivým zacházením bývalého režimu, dlouhým časem bez smysluplného užívání nebo střídáním vlastníků. Komunikovala jsem s mnoha jejich majiteli, správci i kastelány. Česká republika je plná krásných budov, které si zaslouží citlivou revitalizaci se zachováním jejich hodnot a krásy. A já mám chuť se na tom podílet.

Co pro vás můžu udělat?

Podle vašich potřeb můžu převzít management běžné údržby (provozní opravy, úklid a vytápění), zajištění průběhu pronájmů nebo akcí (je-li k tomu objekt vhodný) nebo managment dlouhodobějších úprav (oslovení odborníků, zprostředkování poradenství a konzultací, zhotovení nového záměru, zadání projektové dokumentace, průzkum financování)

Pokud zvažujete zásadnější rekonstrukce nebo nový záměr, ráda zprostředkuji konzultaci s Ing. Arch. Jiřím Hejdou. Lze elegantně spojit historickou hodnotu s moderním užíváním.

Co nabízím osobnostně?

  • Cit pro duši i duchy místa
  • Ohnivou energii, schopnost dotahovat věci do konce a neuhnout
  • Praktický přístup k technickým vnitřnostem domu
  • Zkušenosti v jednání s úřady, památkáři, firmami, dodavateli i VIP
  • Věřím, že přínos má jen spolupráce, která má synergii, vzájemné sympatie a podobné hodnoty. Pak jsou spokojeni všichni.

Forma spolupráce

  • na IČO, na základě skutečně odpracovaných dní/ hodin dle domluvené sazby, proplácení cestovních výdajů a nákladů
  • Moje časová kapacita je cca 8-10 dní v měsíci (kombinuji to s koučovací praxí – www.bara-jurkovicova.cz )
  • Preferuji dlouhodobou spolupráci na jednom i více objektech, ideálně ve středočeském nebo jihočeském kraji.
  • U zprostředkovaných služeb budete platit rovnou přímé náklady nasmlouvaným subjektům.

Kontakt

MgA. Bára Jurkovičová

+420 603 423 626

bara.jurkovic@gmail.com